Menu

Har du en funktionsnedsättning, eller kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning i ditt arbete?
Vi kan även idag erbjuda processhandledning och konsultation för personal på företag, organisationer och myndigheter som arbetar inom funktionshinderområdet.

För mer information och referenser kontakta oss.