Menu

Bo Bättre 2023

För mer detaljerad information: 

www.bobattre.se

Bo bättre nr 1:
Utgivning: 17 mars
Materialdag: 14 februari

Bo bättre nr 2:
Utgivning: 25 maj
Materialdag: 21 april

Bo bättre nr 3: 
Utgivning: 29 september
Materialdag: 25 augusti

Bo bättre nr 4: 
Utgivning: 25 november
Materialdag: 20 oktober

Boka din annons genom att kontakta mig!

Logotyp - Bo Bättre
Bo bättre är branschtidningen för din målgrupp – styrelsen i bostadsrättsföreningen!

Bo bättre når samtliga styrelser i alla aktiva Brf inom HSB, Riksbyggen, SBC, UBC Fastighetsägarna samt alla självständiga bostadsrättsföreningar.Sammanlagt handlar det om 23 769 aktiva föreningar, d.v.s. bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar en eller flera fastigheter.
Bo bättres höga läsvärde borgar för ett högt obs-värde och ett gott resultat för annonseringen i tidningen och på webben, något våra läsare i styrelserna liksom våra klienter inom branschföretagen, annonsörerna och bilagekunderna vittnar om.

Bo Bättre är ett stark varumärke hos styrelserna i bostadsrättsföreningar runt om i landet i dag!

Tidningen Bo bättre är idag den ledande bostadsrättstidningen i Sverige och dessutom stark på webben:
www.bobattre.se – Sveriges största faktaplats för bostadsrättsföreningarnas styrelser.

Eftersom det är styrelsen som fattar beslut om investeringar inom bostadsrättsföreningen når ni 100 procent av er målgrupp genom Bo bättre.

Bo bättre är den enda TS-kontrollerade rikstäckande Bostadsrättstidningen för föreningarnas styrelser.

Välkommen som annonsör i Styrelsetidningen Bo bättre!