Menu

 

För mer detaljerad information
Prislista 2019
funktionshinderpolitik.se

Funktionshinderpolitik 1
Utgivning: 1 mars
Materialdag: 9  februari

Funktionshinderpolitik 2
Utgivning: 14 maj
Materialdag: 27 april

Funktionshinderpolitik 3
Utgivning: 3 september
Materialdag: 17 augusti

Funktionshinderpolitik 4
Utgivning: 16 november
Materialdag: 1 november

 

Boka din annons genom att kontakta mig!

Logotyp för tidskriften Funktionshinderpolitik
Funktionshinderpolitik är ett modernt magasin som skildrar utvecklingen mot ett tillgängligt och inkluderande samhälle, diskuterar utmaningarna och inspirerar till nya lösningar.

I Funktionshinderpolitik når du engagerade och intresserade slutkonsumenter av såväl hjälpmedel, bostadsanpassning och bilanpassning som användare av personlig assistans, hemtjänst och rehabilitering.

Läsarna är medlemmar i funktionshinderorganisationen DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Dessutom finns beslutsfattare och professionella inom områden som tillgänglighet, samhällsplanering och välfärdsfrågor bland tidningens läsare.